2008 rok

DZIAŁALNOŚĆ SPZN W 2008 r. 

  • 07.10.2008 – Zwołanie Walnego zebrania SPZN. Rekonstrukcja Zarządu Stowarzyszenia, Rady i Kół Problemowych,
  • Uporządkowanie spraw finansowych. NIP, REGON, konto bankowe, KRS,
  • Uporządkowanie listy członków Stowarzyszenia, pozyskanie nowych członków,
  • Na walnym zebraniu – dokonano rekonstrukcji Kół Problemowych Stowarzyszenia,
  • Założono stronę internetową. Podawanie na www. aktualnych wiadomości,
  • Wystąpiono do GCKiP o siedzibę stowarzyszenia (umowa bezpłatnego użyczenia),
  • Opracowanie planu działania stowarzyszenia na rok 2009 z uwzględnieniem 730-lecia lokacji;
  • 3-5 października 2008 – I-sza pielgrzymka do Lichenia,
  • Spotkanie Andrzejkowe (26.11.2008r

Walne zabranie w dniu 07.10.2008 r.

Nadzwyczajne walne SPZN 07-10-2008 (4)Nadzwyczajne walne 7-10-2008 (2)

Nadzwyczajne walne 7-10-2008 (1)walne SPZN nadzwyczajne 07-10-2008 (1)

Zarząd z dnia 12.09.2008 r.

Dodaj komentarz