2013 rok

Sprawozdanie z działalności

 Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej

w 2013 roku

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej w 2013 roku działał w następującym składzie:

Jacek Zawartka – Prezes, Kinga Zathey – Stąpor – Wiceprezes, Jan Chojka – Wiceprezes, Henryk Wołoszyn – Wiceprezes, Arkadiusz Fularski – Sekretarz, Dominika Resil – Molo – Skarbnik, Józef Krosta, Waldemar Wojtusik, Tomasz Sasiński, Anna Kołodziej, Maria Kuracińska – członkowie zarządu.

 

W dniu 23.02.2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze na którym dokonano podsumowania działalności merytorycznej  i finansowej stowarzyszenia. W trakcie roku odbyły się 4 posiedzenia zarządu, dotyczącej działalności bieżącej i jedno zebranie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania dotyczące działalności finansowej i merytorycznej stowarzyszenia zostały złożone w Urzędzie Skarbowym i Starostwie Powiatowym w wymaganym terminie.

Główną częścią aktywności stowarzyszenia była organizacja imprez kulturalno – oświatowych oraz udział w uroczystościach patriotycznych. Od lat  staramy się pielęgnować kontakty i pamięć o osobach zasłużonych dla naszej społeczności i naszego stowarzyszenia. Braliśmy udział z pocztami sztandarowymi w pogrzebach Stanisława Krosty oraz Józefa Olszewskiego. Utrzymujemy kontakty i  kontynuujemy współpracę z  innymi organizacjami lokalnymi: LOK, Związek Emerytów i Rencistów a także z Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej. Nasz poczet sztandarowy brał udział we wszystkich uroczystościach lokalnych i patriotycznych (3 maja, Święto Niepodległości, Dzień Pielgrzyma, Jubileusz OSP Hebdów). Szczególne podziękowania kieruję tu do osób które te poczty tworzyły (Andrzej Kuraciński, Maria Kuracińska, Anna Kołodziej, Teresa Obora, Jan Chojka). Jak co roku organizowaliśmy w Hebdowie Majówkę. W tej udanej imprezie wzieło udział ponad 70 osób. Ogromne podziękowania kierujemy tu OSP Hebdów i KGW Hebdów za udostępnienie lokalu i pomoc w organizacji imprezy. W szczególności dla Anny Kołodziej i Józefa Krosty za kierowanie przygotowaniem majówki. Podziękowania kierujemy także do sponsorów,  firm Paleo (Wojciech Śliwa) i Goldi (Michał Grela) za wsparcie naszych imprez artykułami spożywczymi.

 

Oto zestawienie imprez organizowanych przez stowarzyszenie:

  • 23.02.2013 r. -Walne Zebranie Sprawozdawcze,

 

  • 24.03.2013 r. – Udział w koncercie z okazji      85-cio lecia urodzin Ks. Infułata Jerzego Bryły (Teatr Słowackiego)

 

  • ·         13.04.2013 r.  III Rajd Pieszy ,,Stellung A2” (pomoc w organizacji rajdu),

 

  • 01.05.2013 r. – Majówka (spotkanie integracyjne      w  Hebdowie) ,

 

  • 30.06.2013      r.  – wycieczka do Kazimierza      Dolnego, Nałeczowa ,

 

 

  • 21.07.2013r. – wycieczka      na Orawę (Słowacja),

 

  • 25.08.2013r. –      wycieczka do Krasiczyna, Przemyśla i Bolestraszyc,

 

  • 20.10.2013r. –      wycieczka do Cieszyna i Żywca,

 

Majówka oraz  wycieczki finansowane były przez uczestników imprez.

W imieniu Zarządu SPZN

Jacek  Zawartka – prezes

 

Dodaj komentarz