2014 rok

Sprawozdanie z działalności

 Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej

w 2014 roku

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej w 2014 roku działał w następującym składzie:

Jacek Zawartka – Prezes, Kinga Zathey – Stąpor – Wiceprezes, Jan Chojka – Wiceprezes, Henryk Wołoszyn – Wiceprezes, Arkadiusz Fularski – Sekretarz, Dominika Resil – Molo – Skarbnik, Józef Krosta, Waldemar Wojtusik, Tomasz Sasiński, Anna Kołodziej, Maria Kuracińska – członkowie zarządu.

 

W dniu 22.02.2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia. W trakcie roku odbyły się 3 posiedzenia zarządu, dotyczącej działalności bieżącej i jedno zebranie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania dotyczące działalności finansowej i merytorycznej stowarzyszenia zostały złożone w Urzędzie Skarbowym i Starostwie Powiatowym w wymaganym terminie.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, w 2014 roku główną aktywność SPZN przejawiała w organizacji imprez kulturalno – oświatowych oraz udziale w uroczystościach patriotycznych. Utrzymujemy kontakty i kontynuujemy współpracę z innymi organizacjami lokalnymi: LOK, Związkiem Emerytów. Braliśmy udział we wszystkich uroczystościach lokalnych i patriotycznych (3 maja, Święto Niepodległości, Dożynki gminne, odsłonięcie pomnika w Hebdowie, Dzień Pielgrzyma). Nasz poczet sztandarowy tworzyli: Andrzej Kuraciński, Maria Kuracińska, Anna Kołodziej, Teresa Obora, Dominika Resil – Molo. Wyrażam im za to szczególne podziękowania.

Po raz kolejny zorganizowaliśmy w Hebdowie Majówkę. W pikniku wzięło udział ponad 60 osób. Podziękowania kierujemy tu OSP Hebdów i KGW Hebdów za udostępnienie lokalu i pomoc w organizacji imprezy. W szczególności dla Anny Kołodziej i Pań z KGW Hebdów za przygotowaniem części kulinarnej imprezy. Na pomoc w organizacji tej imprezy tradycyjnie mogliśmy liczyć ze strony sponsorów, firm Paleo (Wojciech Śliwa) i Goldi (Michał Grela).

 

Oto zestawienie imprez organizowanych przez stowarzyszenie:

  • 02.2014 r. -Walne Zebranie Sprawozdawcze,

 

  • 05.2014 r. – Majówka (spotkanie integracyjne w Hebdowie),

 

  • 07.2014 r. – wycieczka do Czech (zwiedzanie słowiańskiej osady w Podoborze, zamku Hukvaldy, spacer po parku śladami Janacka, Stramberk (50 osób)

 

  • 08.2014 r. – wycieczka w Bieszczady (Lesko, Duża Obwodnica Bieszczadzka, Polańczyk, przejażdżka Leśną Kolejką Bieszczadzką na trasie Majdan – Balnica, rejs po Jeziorze Solińskim, podziwianie zapory) – 54 osoby

 

  • 10.2014 r. – wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, Zamku Żupnego oraz klasztoru w Staniątkach,

  Majówka oraz wycieczki finansowane były przez uczestników imprez.

  W imieniu Zarządu SPZN

Jacek Zawartka – prezes

 

 

Dodaj komentarz