O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej powstało 20 lutego 2007 roku. Zostało założone przez grupę sympatyków i przyjaciół, którym droga jest zarówno historia, teraźniejszość, jak i przyszłość Ziemi Nowobrzeskiej. Grupa ta działała nieformalnie już od wielu lat. Wymownym dowodem na tą działalność jest wydana w 2004 r. przez kilkudziesięcioosobowy zespół autorów pierwsza w historii Gminy Nowe Brzesko monografia nosząca tytuł ,,Ziemia Nowobrzeska”.

Innym dowodem na działanie nieformalne w latach 90. tych XXw. i na początku XXIw. jest wiele innych wydawnictw, w tym systematycznie wydawana od 1997 roku prasa lokalna. Najpierw były to ,,Wieści Gminne”, a od 2000 roku ,,Gazeta Nowobrzeska”. Niewątpliwie rozwijany od 2001 roku portal internetowy Gminy o adresie www.nowe-brzesko.iap.pl również w dużej mierze redagowany jest przez Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej.

Obecnie działania nasze przyjęły formalny charakter. SPZN zostało zarejestrowane w KRS. Posiada swój REGON, NIP i konto bankowe. Członkowie płacą składki wysokości 12 zł rocznie. Posiadamy stronę Internetową www.spznb.pl.

W ostatnim okresie Członkowie SPZN pomagali w uroczystościach 730 lecia lokowania miasta Nowe Brzesko. Podjęliśmy trud odzyskania praw miejskich. Nowe Brzesko stało się miastem ponownie 1 stycznia 2011 roku. Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali nad odzyskaniem praw miejskich. Rozwinęliśmy sztandar naszego Stowarzyszenia 6 grudnia 2009r., który jednoczy nas we wszelkich działaniach dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

Zdajemy sobie sprawę, że nie samą historią SPZN żyje. Równie ważna jest przyszłość, budowana w oparciu o najlepsze doświadczenia z przeszłości.

Mamy świadomość, że tworzymy cząstkę nowoczesnego organizmu społeczno i gospodarczo – politycznego, jakim jest Unia Europejska. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej, liczymy na rozwój współpracy z partnerską Gminą Drużbice i działającymi tam Stowarzyszeniami.

Aby nasze marzenia i zainteresowania okazały się realne potrzebna jest zgodna praca wielu osób. W naszych szeregach jest wiele zdolnych, pomysłowych i kreatywnych osób. Wszystkich, którzy chcą wstąpić w nasze szeregi gorąco do tego namawiamy. Możemy obiecać tylko jedno. Dużo pracy dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

W imieniu Zarządu SPZN – Prezes SPZN w latach 7-10-2008r do 21 lutego 2011r. Obecnie sekretarz SPZN od 3 marca 2012r.

Arkadiusz Fularski

Dodaj komentarz