Stanisław Jacek Bednarski

Śp.  Stanisław Jacek Bednarski  

śp. St.Jacek Bednarski

 (1938 – 2008)

  Zmarł 5 grudnia 2008 roku, miał 70 lat. Był jednym z najbardziej aktywnych działaczy społecznych w gminie Nowe Brzesko. 
Stanisław Jacek Bednarski urodził się 2 września 1938 roku w Brzesku Nowym, gdzie ukończył Szkołę Podstawową w 1952. Szkołę średnią ukończył w 1956. Nakaz pracy dostał dla Stalinogrodu (wówczas Katowice) w 1956. Stąd został skierowany do pracy w Powiatowej Rady w Gliwicach, gdzie pracował w charakterze technika melioracji do 5 listopada 1956. W tym samym roku został skierowany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Nowym Dworze Mazowieckim w Ośrodku Specjalistów Łączności Wojsk Lotniczych. W 1957 skończył kurs spadochronowo-szybowcowy i zaraz potem skierowano go do 6. Pułku Łączności Wojsk Lotniczych w Śremie. 

Stanisława Bednarskiego odznaczono w wojsku złotą odznaką wzorowego żołnierza. Po odbyciu służby, wrócił do Gliwic w 1962, gdzie w dalszym ciągu pracował do 30 maja 1964, skąd przeszedł do Powiatowego Inspektoratu Melioracji Wodnych w Proszowicach. Tutaj podjął pracę jako technik melioracji. Pracował na tym stanowisku do 8 lipca 1971. Od 1 października 1971 do 30 września 1980 Stanisław Bednarski pracował w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie w Zakładzie Procesów Technologicznych, jako starszy technik chemik. Od 1 października 1980 do 27 grudnia 1982 zatrudniony był w Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie w charakterze kierownika Nadzoru Wodnego. W okresie od 28 grudnia 1982 do 28 marca 1983 roku pracował, jako inspektor w Urzędzie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Od 29 marca 1983 do 31 maja 1984 zatrudniony był w zbiorczej Szkole Gminnej w Wawrzeńczycach, w charakterze kierownika Administracyjnego Szkoły. Od 1 lipca 1984 do 31 grudnia 1990 pracował, jako starszy inspektor do spraw Gmin, w Wojewódzkim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych w Krakowie. Stąd przeszedł na rentę, a później na emeryturę. Obok pracy zawodowej Pan Stanisław Bednarski pełnił też wiele funkcji społecznych. Od 1964-69 był członkiem Prezydium i Plenum Powiatowego Zrzeszenia LZS w Proszowicach i przewodniczącym LZS „Nadwiślanka” w Nowym Brzesku. W okresie 1969-79 pełnił funkcję prezesa klubu LZS „Nadwiślanka” w Nowym Brzesku. Od 1987 do 1989 pełnił funkcję sekretarza Podokręgowej Piłki Nożnej w Krakowie. 
Za swoją działalność został wielokrotnie nagradzany i odznaczany. W latach 1980-90 otrzymał brązową, srebrną i złotą odznakę „Zasłużony dla LZS”. W 1987 złotą odznakę „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”. W 1986 srebrną odznakę „Za prace społeczne dla miasta Krakowa”. 1989 otrzymał złotą odznakę KZPN Kraków. W 1989 roku „Brązowy Krzyż Zasługi”. W 2003 roku otrzymał honorową odznakę Małopolskiego Zarządu Piłki Nożnej. W latach 1980-1988 odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Od 1970 jest społecznym opiekunem ochrony zabytków wojewódzkich. W listopadzie 1994 roku otrzymał Jubileuszową Odznakę Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej nr 182/94.

Stanisław Bednarski był przez wiele lat sekretarzem Rady Sołeckiej w Nowym Brzesku, sekretarzem stowarzyszenia „Ruch na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Brzesko” i sekretarzem LKS „Nadwiślanka”. W miejscowym LOK-u należał do komisji rewizyjnej. Wielokrotnie, w ciągu każdego roku oprowadzał wycieczki po kościele i klasztorze hebdowskim, gdzie od kilkunastu lat pomagał proboszczowi w odnawianiu Bazyliki. Trudną do przecenienia pracę Pan Stanisław wykonał również przy dokumentowaniu dziejów Gminy Nowe Brzesko. Inspirował, zachęcał i dopingował młodych badaczy dziejów Ziemi Nowobrzeskiej do pracy, sam będąc znakomitym przykładem oddania tej Ziemi. W trudnych momentach, nie ulegał emocjom, nie dolewał oliwy do ognia, a wielokrotnie gasił pojawiające się tu i ówdzie ogniska „lokalnego polskiego piekiełka”. Był jednym z tych, którzy przyczynili do zbudowania i co o wiele trudniejsze – utrzymania – solidnego zespołu redakcyjnego, dokumentującego współczesne dzieje Ziemi, którą tak ukochał. Zespołu, który już pracował nad książką, dokumentującą wydarzenia z ostatnich kilkunastu lat w gminie. Co ważne, potrafił wychować następców. Trudno więc się dziwić, ze Stanisław Bednarski, który całe swoje życie poświęcił rodzinnej Ziemi, został Laureatem „Orła Nowobrzeskiego” w 2006 roku. 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Dodaj komentarz