740-lecie lokacji miasta Nowe Brzesko

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej serdecznie zaprasza na Dzień Dziecka w dniu 1 czerwca 2019 roku (sobota) od godz. 14.00, z okazji 740-lecia lokacji miasta Nowe Brzesko. Tego dnia zaplanowano liczne atrakcje dla osób w każdym wieku. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Krzysztof Madejski.


Zaplanowano liczne atrakcje!!

Konkurs potraw średniowiecznych dla Stowarzyszeń i KGW z terenu LGD E.O. CENOMA (degustacja potraw!)

​Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o przesyłanie zgłoszeń na jedną z wybranych opcji:

 • adres mailowy: mgckip@nowe-brzesko.pl,
 • poczta tradycyjna (data wpływu do siedziby Stowarzyszenia),
 • dostarczenie zgłoszenia do siedziby Stowarzyszenia.

Gra miejska – zgłoszenia do 30 maja 2019 r. Liczba miejsc ograniczona! 

 1. ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM (również dla UCZESTNIKA KONKURSU)
 3. ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO W GRZE MIEJSKIEJ, PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH (również dla UCZESTNIKA KONKURSU)
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem gry miejskiej oraz o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: mgckip@nowe-brzesko.pl 


Średniowieczne miasteczko i stoiska rzemiosł dawnych

Zobacz jak wyglądało średniowieczne miasteczko:

 • Stanowisko Młynopiekarnia
 • Warsztat czerpania papieru
 • Stanowisko powroźnika
 • Warsztat garncarski
 • Mennica średniowieczna
 • Stanowisko Kata
 • Stanowisko z uzbrojeniem
 • Plac walki na bezpieczne miecze
 • Zamek do burzenia
 • Stanowisko strzeleckie
 • Bieg rycerski

Inne atrakcje!!

 • Warsztaty dla dzieci
 • Malowanie twarzy
 • Animacje dla dzieci
 • Degustacja miodów – Pasieka Adamek

Jeżeli chcesz zapytać o szczegóły, kontakt:

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej

ul. Piłsudskiego 17A, 32-120 Nowe Brzesko

tel. (12) 385-29-44, mail: mgckip@nowe-brzesko.pl, jacek_zawartka@wp.pl

Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja zasobów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulturowego, historycznego, poprzez organizację imprez, wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plakat imprezy

Dodaj komentarz