Walne Zebranie

LOGO z liliaWalne Zebranie 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej zaprasza wszystkich członków i sympatyków na Walne Zebranie Sprawozdawcze  które odbędzie się  w dniu 28 lutego 2015 r. (sobota) w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku. I termin zebrania o godzinie 16.00, II termin o godz. 16.15 .

 

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie Walnego Zebrania
  2. Powitanie zebranych
  3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego stowarzyszenia
  5. Sprawozdanie Prezesa z działalności stowarzyszenia w latach 2011- 2014
  6. Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
  9. Udzielenie absolutorium zarządowi
  10. Wybór Zarządu SPZN oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015 – 2018
  11. Przedstawienie programu działania na 2015 rok
  12. Wolne wnioski, dyskusja
  13. Zamknięcie Walnego Zebrania

  Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskich celem uzupełnienia wpisów opłaconych składek.

   

Dodaj komentarz