WALNE ZEBRANIE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się  w dniu 17 marca 2017 r. (piątek)   w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku. I termin zebrania o godzinie 18 00, II termin o godz. 18 15 .

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Powitanie zebranych
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 4. Sprawozdanie Prezesa z działalności stowarzyszenia w 2016 roku
 5. Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
 7. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
 8. Udzielenie absolutorium zarządowi
 9. Przedstawienie programu działania na 2017 rok
 10. Wolne wnioski, dyskusja
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskich celem uzupełnienia wpisów opłaconych składek członkowskich.

 

Dodaj komentarz