Walne Zebranie SPZN

SPZN walne zebranie 23 lutego 2013r. (5)Zarząd  z absolutorium

Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej  udzieliło absolutorium zarządowi  za 2012 rok.  Obradom przewodniczył Arkadiusz Fularski a sekretarzem  wybrano Dominikę Resil -Molo.  W spotkaniu uczestniczył  Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Brzesko Grzegorz Czajka , były Wójt Gminy Jan Chojka oraz radni : Arkadiusz Fularski, Kinga Zathey – Stąpor, Agnieszka Lebida , Józef Krosta i Dariusz Mrozowski.

Zebrani w Sali Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Promocji wysłuchali informacji o działalności merytorycznej stowarzyszenia przedstawionej przez Prezesa Jacka Zawartkę oraz  o działalności finansowej przedstawionej przez Skarbnika Dominikę Resil –Molo. Działalność zarządu uzyskała pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej przedstawioną przez Teresę Oborę – Przewodniczącą Komisji. Wobec powyższego uczestnicy zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi.

Następnie prezes stowarzyszenia przedstawił plany działalności  organizacji w 2013 roku. W dyskusji nad tymi propozycjami  zebrani zgłaszali także potrzebę uwzględnienia w tych planach rocznic i uroczystości osób zasłużonych dla stowarzyszenia. Prezes Jacek Zawartka oraz Arkadiusz Fularski podkreślali także fakt ważnych rocznic w  2014 roku. Siedemdziesiąta rocznica Powstania Nowobrzeskiego oraz 735 rocznica lokacji Nowego Brzeska to wydarzenia które powinny znaleźć odzwierciedlenie w działalności stowarzyszenia. Godnym uczczeniem tej pierwszej rocznicy mogłoby być wydawnictwo poświęcone temu wydarzeniu i ludziom biorącym w nim udział a rocznicę lokacji mógłby uświetnić  koncert.  Aby te pomysły mogły się udać,  pracę nad ich przygotowaniem należy rozpocząć już teraz . Wymagają  one  bowiem wiele pracy oraz znalezienia wsparcia finansowego.

Na tym zebranie zakończono.

Jacek Zawartka

SPZN walne zebranie 23 lutego 2013r. (8)

Wystąpienie Burmistrza Grzegorza Czajki

SPZN walne zebranie 23 lutego 2013r. (9)

Dyskusja nad programem stowarzyszenia

SPZN walne zebranie 23 lutego 2013r. (6)

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej


Dodaj komentarz