Walne Zebranie SPZN

 Walne ZDSCN8009ebranie SPZN

 W dniu 28 lutego 2015 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej, na zebranie przybyło  28 członków.

Prezes Stowarzyszenia Jacek Zawartka przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres 2011 do 2014, natomiast  Skarbnik Stowarzyszenia Pani Dominika Resil-Molo złożyła sprawozdanie z działalności finansowej za w/w okres. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Teresa Obora złożyła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i  wystąpiła z wnioskiem  o udzielenie absolutorium dla zarządu za okres 2011 do 2014.

W  głosowaniu jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej wybrano również  nowe władze Stowarzyszenia na lata 2015-2018.

Zarząd SPZN na 2015- 2018:

1. Jacek Zawartka – prezes
2. Anna Maj – Skowrońska – I wiceprezes
3. Arkadiusz Fularski – wiceprezes
4. Józef Krosta – wiceprezes
5. Dominika Resil-Molo – sekretarz
6. Anna Kołodziej – skarbnik
Członkowie zarządu:
7. Irena Fularska,
8. Maria Kuracińska,
9. Henryk Wołoszyn,
10. Tomasz Sasiński,
11. Waldemar Wojtusik.

Komisja Rewizyjna SPZN:
1. Teresa Obora – przewodnicząca,
2. Renata Belska – z-ca,
3. Dariusz Mrozowski – sekretarz.
Rada Programowa SPZN:

1. Alfred Bednarski – przewodniczący
2. Lilka Cęckiewicz – sekretarz,
3. Anna Chojka,
4. Jan Chojka,
5. Jan Czekaj.

Prezes SPZN Jacek Zawartka podziękował  wszystkim obecnym z przybycie i okazane mu  zaufanie i przedstawił plan działania Stowarzyszenia na rok 2015.

 

Dodaj komentarz