Walne Zebranie SPZN

LOGO z lilia

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej zaprasza wszystkich członków i sympatyków na Walne Zebranie Sprawozdawcze  które odbędzie się  w dniu 23 lutego 2013 r. (sobota) w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku. I termin zebrania o godzinie 16.00, II termin o godz. 16.15 .

 

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Powitanie zebranych
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 4. Sprawozdanie Prezesa z działalności stowarzyszenia w 2012 roku
 5. Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
 7. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
 8. Udzielenie absolutorium zarządowi
 9. Przedstawienie programu działania na 2013 rok
 10. Wolne wnioski, dyskusja
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskich celem uzupełnienia wpisów opłaconych składek członkowskich.

Dodaj komentarz